Sol·licitud tancada

modalidad
Presencial
Online
Semipresencial

divendres 22 de Desembre , 8:00 h.

Lugar
Fundació Institut Confuci de Barcelona

Borsa UB cursos de xinès a la FICB (BAX_UB)

Publicat dimarts 19 de Desembre, 2023

La Universitat de Barcelona (UB) forma part del patronat de la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB). Alhora, el seu Vicerectorat de Política d'Internacionalització promou la cooperació amb universitats asiàtiques, entre les quals destaquen nombrosos centres de la Xina.

Per a reforçar aquesta cooperació, totes dues entitats han signat un conveni destinat a impulsar entre l'alumnat de la UB l'aprenentatge del xinès, mitjançant una bonificació en la matrícula dels seus cursos. La seva finalitat és promoure competències comunicatives que facilitin descobrir la Xina quan es participi allí en programes d'intercanvi acadèmic internacional.

1. Característiques

1.1. Per al segon semestre de l'any 2023-2024 es convoquen 15 ajuts a la matrícula a cursos de xinès de la FICB.

1.2. L’ajut consisteix a una bonificació de dos terços de la matrícula per a cursos de fins a 60 hores. L'estudiant abona només una tercera part de la tarifa.

1.3. Aquesta ajuda s'aplica sobre els cursos regulars de nivell Bàsic i nivells superiors. En la FICB no afecta els cursos dels nivells Inicial I i Inicial II (*).

1.4. La reducció del preu no s'aplica sobre la taxa administrativa de la FICB, ni tampoc és compatible amb altres descomptes de la FICB (família nombrosa, discapacitat, antics alumnes, etc.)

2. Requisits

2.1. Estar matriculat de grau, màster o doctorat en la Universitat de Barcelona durant l'any acadèmic 2023-2024.

2.2. Acceptar les condicions de la convocatòria.

3. Calendari

4. Criteris de selecció

4.1. Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic.

4.2. Nombre de crèdits superats en el grau i, si escau, en el màster.

4.3. Nivell assolit en formacions anteriors de xinès.

4.4. Pondera favorablement el fet de cursar graus de la UB amb assignatures de llengua o cultura xinesa.

5. Sol·licitud i documentació

5.1. La sol·licitud es fa mitjançant el formulari d'internet corresponent.

5.2. Cal aportar PDF de:

  • Resguard de la darrera matrícula a la UB
  • Expedient acadèmic
  • Certificació del darrer curs de xinès que s'hagi realitzat

Un cop completa la seva finalitat, aquesta documentació serà destruïda.

6. Procediment d'inscripció a la ficb

6.1. Si se sol·licita aquest ajut, cal esperar al resultat de la selecció abans de matricular el curs corresponent a la FICB.

6.2. La FICB no retornarà cap import relacionat amb aquest ajut.

6.3. La sol·licitud d’ajuda quedarà descartada si s’abona la matrícula abans d’hora.

7. Renúncia

Es pot renunciar a l’ajuda sense cap penalització, si es comunica a la FICB abans del 9 de febrer.

8. Desenvolupament de la convocatòria

8.1. El 31 de gener es publicarà la llista provisional d'admesos i exclosos. Les persones no admeses podran lliurar la documentació pendent, fins al 2 de febrer a les 24.00 hores.

8.2. La resolució definitiva, amb la llista de persones beneficiàries, es publicarà el 5 de febrer.

8.3. Del resultat de la selecció es pot sol·licitar una revisió a la FICB.

9. Altres aspectes

9.1. Els cursos de la FICB són activitats formatives reconegudes per la UB.

9.2. Aquest ajut es pot gaudir més d'una vegada, al llarg dels estudis a la UB.

9.3. La manca d'aprofitament pondera negativament en sol·licituds posteriors.

9.4. La matrícula al curs corresponent de la FICB s'ha de fer dins de les dates estipulades d'inscripció.

(*) Els nivells Inicial I i inicial II són oferts per l'Escola d’Idiomes Moderns de la UB (EIM), en col·laboració amb la FICB.

Estàs estudiant xinès? T'agradaria…