Sol·licitud tancada

modalidad
Presencial
Online
Semipresencial

dilluns 03 de Juliol , 8:00 h.

Lugar
Fundació Institut Confuci de Barcelona

Borsa UB per aprendre xinès a la FICB (BAX_UB)

Publicat dijous 29 de Juny, 2023

La Universitat de Barcelona (UB) forma part del patronat de la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB). Alhora, el seu Vicerectorat de Política d'Internacionalització promou la cooperació amb universitats asiàtiques, entre les quals destaquen nombrosos centres de la Xina.

Per a reforçar aquesta cooperació, totes dues entitats han signat un conveni destinat a impulsar entre l'alumnat de la UB l'aprenentatge del xinès, mitjançant una bonificació en la matrícula dels seus cursos. La seva finalitat és promoure competències comunicatives que facilitin descobrir la Xina quan es participi allí en programes d'intercanvi acadèmic internacional.

1. Característiques

 1. Per a l’any 2023-2024 es convoquen 30 ajudes a la matrícula en cursos de xinès de la FICB.
 2. L’ajut consisteix a una bonificació de 2/3 del preu de la matrícula en cursos de fins a 60 hores. L’estudiant n’abona només una tercera part de la tarifa.
 3. Pot ser sol·licitat per a cursos dels nivells Bàsic i superiors.
 4. En queden exclosos d’aquests ajuts els cursos de nivell Inicial I i Inicial II (*).
 5. La rebaixa en el preu no s’aplica sobre la taxa administrativa de la FICB.
 6. Aquest ajut no és compatible amb altres descomptes de la FICB (família nombrosa, discapacitat, antics alumnes, etc.)

2. Requisits

 1. Estar matriculat/da de grau, de màster o de doctorat en la Universitat de Barcelona.
 2. Acceptar les condicions de la convocatòria.

3. Terminis 

4. Criteris de selecció

 1. Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic.
 2. Nombre de crèdits superats en el grau i, si escau, en el màster.
 3. Nivell assolit en formacions anteriors de xinès.
 4. Pondera favorablement pertànyer a graus de la UB amb oferta de llengua o cultura xinesa.

5. Sol·licitud i documentació

 1. La sol·licitud es realitza fent servir el formulari d'internet corresponent.
 2. Cal aportar-ne PDF de:
  • Resguard de la matrícula més recent en la UB. Si, per raons de calendari, encara no es tracta de la matrícula pel curs 2023-2024, abans del 30 d'octubre caldrà aportar-ne el d'aquesta última. La manca de lliurament penalitzarà en sol·licituds posteriors.
  • Expedient acadèmic.
  • Certificació de l'últim curs de xinès fet.
 3. Un cop completa la seva finalitat, aquesta documentació serà destruïda.
 4. La FICB no retornarà cap import relacionat amb aquesta ajuda.
 5. Qui la sol·liciti ha d’esperar a la resolució de la convocatòria, per matricular-se.
 6. S’hi pot renunciar sense cap penalització, si es comunica a la FICB abans del 20 de setembre de 2023.

6. Desenvolupament de la convocatòria

 1.  El 13 de setembre es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos.
 2. Les persones no admeses podran lliurar la documentació pendent fins al 14 de setembre a les 24:00 hores.
 3. La resolució definitiva, amb la llista de persones beneficiàries, es publicarà el 15 de setembre.
 4. Del resultat de la selecció se’n pot sol·licitar a la FICB una revisió.

7. Altres aspectes

 1. Els cursos de la FICB són activitats formatives reconegudes per la UB.
 2. Aquesta ajuda pot gaudir-se més d'una vegada, al llarg dels estudis en la UB.
 3. La falta d'aprofitament pondera negativament en sol·licituds posteriors.
 4. L’estudiant ha de matricular-se dintre de la data límit d’inscripció dels cursos.

(*) Per al nivell Inicial I, consultar l'oferta de cursos de la Escola d'Idiomes Moderns de la UB (EIM).

Documents Adjunts

documentos adjuntos