modalidad
Presencial
Online

dissabte 12 de Febrer , 8:00 h.

Duración
Segons cada nivell
Lugar
Fundació Institut Confuci de Barcelona

Examen HSK ONLINE-Presencial

Publicat dilluns 10 de Gener, 2022

L'examen HSK Online (Hanyu Shuiping Kaoshi Online) evalua la comprensió lectora, la comprensió auditiva i l'expressió escrita dels participants, l'expressió escrita s'avalua solament a partir del nivell HSK 3.

Per a sol·licitar les Beques Institut Confuci, el certificat de l'examen tindrà una validesa de dos anys.

Lloc i data de l'examen

  • Dissabte 12 de febrer de 2022 Inscripció oberta
  • Dissabte 26 de març de 2022 Inscripció oberta
  • Dissabte 16 de juliol de 2022

Fundació Institut Confuci de Barcelona
c. Elisabets 10, -interior- | 08001 Barcelona
<M> Catalunya L1, L3

Informació addicional

L'horari definitiu de l'examen es publicarà amb antelació a la seva realització.

Descarregueu la informació addicional per a conèixer tots els detalls: horari, estructura de l'examen, consulta dels resultats i recollida dels certificats.

Abonament de les taxes d'examen

A partir de l'1 de gener de 2022 s'actualitzarà el preu dels exàmens.

És necessari abonar les taxes de l’examen mitjançant ingrés al compte bancari que es facilita a continuació. Quan es realitzi l’ingrés s'indicarà a l'apartat CONCEPTE el nom de la persona i el nivell de l’examen en què es matricula. Ex: Antoni Gaudí HSK 3.

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

Confirmació de pagament de les taxes

La matrícula a l'examen únicament serà vàlida un cop comprovat el pagament de les taxes i quan aparegui acceptat a la plataforma d'inscripció http://www.chinesetest.cn/index.do.

L'acceptació del pagament de les taxes podrà ser consultada quatre dies després d'haver-ho fet. Si aquest període coincideix amb períodes de vacances, o festivitats, aquest període pot ser més llarg.

Els drets d'inscripció no es retornaran en cap cas.

tabla contenido

Preu de les proves (a partir de gener 2022)

Preu de les proves (a partir de gener 2022)
Examen Preu de l'examen Taxa administrativa Preu total de l'examen
HSK 1 45 € 5 € 50 €
HSK 2 45 € 5 € 50 €
HSK 3 55 € 5 € 60 €
HSK 4 55 € 5 € 60 €
HSK 5 70 € 5 € 75 €
HSK 6 70 € 5 € 75 €