modalidad
Presencial

Examen HSK

Publicat dissabte 16 de Octubre, 2021

L'examen HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) evalua la comprensió lectora, la comprensió auditiva i l'expressió escrita dels participants, l'expressió escrita s'avalua solament a partir del nivell HSK 3.

Per a sol·licitar les Beques Institut Confuci, el certificat de l'examen tindrà una validesa de dos anys.

Data i lloc de l'examen

Dissabte 11 de juny de 2022

Universidad de Barcelona
Aules de la Planta Baixa de la Facultat de Matemàtiquess
Gran Via, 585 08007 Barcelona (mapa)
<M> Universitat L1, L2

Informació addicional

L'horari definitiu de l'examen es publicarà amb antel·lció a la seva realització.

Consulteu els Documents adjunts on trobareu tota la informació relacionada amb l'examen.

Abonament de les taxes d'examen

A partir de l'1 de gener de 2022 s'actualitzarà el preu dels exàmens.

És necessari abonar les taxes de l’examen mitjançant ingrés al compte bancari que es facilita a continuació. 

Quan es realitzi l’ingrés s'indicarà a l'apartat CONCEPTE el nom de la persona i el nivell de l’examen en què es matriculaEx: Antoni Gaudí HSK3.

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

Confirmació de pagament de les taxes

La matrícula a l'examen únicament serà vàlida un cop comprovat el pagament de les taxes i quan aparegui acceptat a la plataforma d'inscripció http://www.chinesetest.cn/index.do.

L'acceptació del pagament de les taxes podrà ser consultada quatre dies després d'haver-ho fet. Si aquest període coincideix amb períodes de vacances, o festivitats, aquest període pot ser més llarg.

Els drets d'inscripció no es retornaran en cap cas.

tabla contenido

Preu de les proves (a partir de gener 2022)

Preu de les proves (a partir de gener 2022)
Examen Preu de l'examen Taxa administrativa Preu total de l'examen
HSK 1 45 € 5 € 50 €
HSK 2 45 € 5 € 50 €
HSK 3 55 € 5 € 60 €
HSK 4 55 € 5 € 60 €
HSK 5 70 € 5 € 75 €
HSK 6 70 € 5 € 75 €

Documents Adjunts