Inscripció tancada

modalidad
Presencial

dissabte 22 de Juny , 8:00 h.

Duración
Segons nivell
Lugar
Universitats adscrites

Examen HSK - Escrit

Publicat dimarts 05 de març, 2024

L'examen HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) evalua la comprensió lectora, la comprensió auditiva i l'expressió escrita dels participants, l'expressió escrita s'avalua solament a partir del nivell HSK 3.

Per a sol·licitar les Beques Institut Confuci, el certificat de l'examen tindrà una validesa de dos anys.

Data i llocs de l'examen

Dissabte 22 de juny de 2024 | INSCRIPCIÓ TANCADA

Universitat Rovira i Virgili

Universitat de Girona

Universitat de Lleida

Universitat d'Andorra

Documents Adjunts

documentos adjuntos