Qui som

Publicat divendres 10 de Desembre, 2021

La Fundació de Institut Confuci de Barcelona (FICB) és un organisme de difusió de la llengua i la cultura xinesa a Catalunya, creat a partir del 2009 i format per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), Casa Àsia y la Universitat d'Estudis Estrangers de Beijing (BFSU o Beiwai). La FICB té la seva seu permanent a la ciutat de Barcelona amb ferma voluntat de contribuir a un millor enteniment i l'acostament lingüístic, cultural i acadèmic amb la Xina, a més de facilitar l'intercanvi de coneixements, cultures i projectes d'interès comú.

En tots aquests anys, la FICB s'ha convertit en un referent de l'ensenyament del xinès modern a Barcelona i també és el pont cultural entre la Xina, Catalunya i Espanya. La FICB organitza diverses activitats i posa en marxa iniciatives de col·laboració amb les institucions, universitats, centres docents i entitats catalanes al llarg de tot l'any d'acord amb la seva missió i objectius i promou viatges acadèmics a la Xina per a afavorir la immersió lingüística i cultural xinesa in situ als estudiants que participen en un ampli ventall de cursos de xinès i tallers, ofereix nocions i informacions sobre la Xina mitjançant seminaris i conferències, difon la cultura xinesa tradicional i contemporània i les arts escèniques mitjançant exposicions, presentacions de llibres i cicles de cinema xinès tant a la ciutat comtal com en la resta de Catalunya i Andorra.

En aquesta dècada (2021-2030) del segle XXI la FICB aposta per l'ensenyament del xinès amb més qualitat i més rendiment acadèmic i per les noves tecnologies digitals com a vehicle d'acostament entre la Xina i Catalunya, les quals ens estan facilitant noves perspectives. D'aquesta manera, tant la pàgina web com la resta dels canals informatius pretenen ser una finestra oberta a totes aquelles persones i entitats interessades a conèixer i compartir la passió per la Xina fomentant la comunicació humana i intercultural.

Directors de la FICB
Període Director local Director xinès
2009-2010 Minkang Zhou (UAB), director académico Xiaohui Zhang
Shujiu Zheng
2010-2011 Minkang Zhou (UAB) Chang Shiru  (BFSU)
2012-2013 Joaquín Beltrán Antolín (UAB) Chang Shiru (BFSU)
2013-2015 Maria Angeles Pelegrín(UB) Chang Shiru (BFSU)
2015-2017 Helena Casas-Tost (UAB) Chang Shiru (BFSU)
2017-2021 Javier Orduña (UB) Chang Shiru (BFSU)
2021-present Minkang Zhou (UAB) Peihua Li (BFSU)