modalidad
Presencial
Online

dimarts 19 de Octubre , 9:00 h.

Duración
2h semanales (60h anuales)
Lugar
Fundació Institut Confuci de Barcelona

Cursos de xinès infantils i adolescents

Publicat dijous 28 de Octubre, 2021

1er SEMESTRE 2021-22

Tenim com a objectiu que els nostres alumnes aprenguin gaudint i amb un ritme adaptat a les seves necessitats. Utilitzem els recursos més nous i una metodologia basada en la pràctica de competències orals, auditiva, lectora i d’escriptura mitjançant diferents exercicis i recursos de ludificació.

Apostem per la formació continua del nostre professorat amb la finalitat que els nostres alumnes aconsegueixin els seus objectius en l’estudi del xinès.

Comunicació famílies

El coneixement per part de la família sobre el progrés de l'estudiant és molt important per a la FICB. És per això que, els pares tenen accés a:

  • Reunions semestrals (setembre, febrer i maig)
  • Seguiment de l’aprenentatge a través d’Edvoice
  • Informes de nota i assistència detallada per semestre

Forma de Pagament

El pagament s’efectuarà en el compte corrent següent:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX 
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

En el CONCEPTE DEL PAGAMENT es imprescindible indicar: 

  • NOM i GOGNOM de l'alumne + NIVELL

tabla contenido

Cómo realizar la matrícula

Cómo realizar la matrícula
ANTIGUOS ALUMNOS NUEVOS ALUMNOS DESDE NIVEL INICIAL NUEVOS ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS DE CHINO
Realizar el pago Realizar el pago Solicitar prueba de nivel
Rellenar el formulario de inscripción Rellenar el formulario de inscripción Esperar el resultado
Adjuntar el comprobante de pago Adjuntar el comprobante de pago Realizar el pago
Rellenar el formulario de inscripción