Sol·licitud tancada

modalidad
Presencial
Online
Semipresencial

dijous 15 de Desembre , 8:00 h.

Lugar
Fundació Institut Confuci de Barcelona

Borsa UB per aprendre xinès a la FICB (BAX_UB)

Publicat divendres 27 de Gener, 2023

La Universitat de Barcelona (UB) forma part del patronat de la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB). Alhora, el seu Vicerectorat de Política d'Internacionalització promou la cooperació amb universitats asiàtiques, entre les quals destaquen nombrosos centres de la Xina.

Per a reforçar aquesta cooperació, totes dues entitats han signat un conveni destinat a impulsar entre l'alumnat de la UB l'aprenentatge del xinès, mitjançant una bonificació en la matrícula dels seus cursos. La seva finalitat és promoure competències comunicatives que facilitin descobrir la Xina quan es participi allí en programes d'intercanvi acadèmic internacional.

1. Característiques de les ajudes

 1. Per al segon semestre de 2022-2023 es convoquen 20 ajudes a la matrícula en cursos de 60 hores (4h setmanals) o el seu equivalent per a cursos de 30 hores (2h setmanals), de la FICB.
 2. Cada ajuda bonifica dos terços de la tarifa del curs que desitgi realitzar-se (excloent les taxes administratives).
 3.  La persona beneficiària abona un terç de la tarifa, sense poder adherir-se a cap altre descompte que proporcioni la FICB (família nombrosa, grau de discapacitat, etc.)
 4. En la FICB, aquesta bonificació s'aplica exclusivament a partir del nivell Bàsic I, inclusivament. No s'aplica als nivells Inicial I i Inicial II (*).

2. Requisits

 1. Estar matriculat/a en 2022-2023 de grau, de màster o de doctorat en la UB.
 2. Acceptar les condicions de la convocatòria.

3. Terminis 

4. Criteris de selecció

 1. Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic.
 2. Nombre de crèdits superats en el grau i, en el seu cas, en el màster.
 3.  Nivell aconseguit en formacions anteriors de xinès.
 4. Ponderarà favorablement cursar graus amb oferta de llengua o cultura xinesa.

5. Sol·licituds i documentació

 1. La sol·licitud es realitza emplenant el formulari d'internet corresponent.
 2. Han d'aportar-se còpies en PDF de l'expedient acadèmic, del resguard de matrícula i de la certificació de l'últim curs de xinès realitzat. Aquesta documentació es destruirà una vegada complerta la seva finalitat.
 3. No es consideraran les sol·licituds que manquin de la documentació requerida.
 4. Qui sol·liciti l'ajuda no ha de matricular-se en la FICB abans de conèixer la seva resolució. La FICB no retornarà l'import corresponent a l'ajuda.
 5. Es podrà renunciar sense cap penalització a l'ajuda, si es comunica a la FICB abans de l'1 de febrer de 2023.

6. Tramitació de la convocatòria

 1.  El 23 de gener de 2023 es publicarà la llista provisional de sol·licitants admesos i exclosos. En el seu cas, les persones no admeses podran lliurar la documentació pendent fins al 26 de gener de 2023, inclusivament.
 2. La resolució amb la llista de persones beneficiàries es publicarà el 27 de gener.
 3. Del resultat de la selecció es pot sol·licitar una revisió a la FICB.

7. Altres aspectes

 1. Els cursos de la FICB són activitats formatives reconegudes per la UB.
 2. Aquesta ajuda pot gaudir-se més d'una vegada, al llarg dels estudis en la UB.
 3.  Les persones beneficiàries han de gaudir responsablement d'aquesta ajuda, assistint a classe de manera regular i aprovant el curs. La falta d'aprofitament ponderarà negativament en sol·licituds posteriors.

(*) Per als nivells Inicial I i Inicial II, consultar l'oferta de cursos de la Escola d'Idiomes Moderns de la UB (EIM).

Documents Adjunts