Sol·licitud oberta

modalidad
Presencial
Online
Semipresencial

dimecres 24 de Maig , 8:00 h.

Lugar
Fundació Institut Confuci de Barcelona

Borsa UB per aprendre xinès a la FICB (BAX_UB)

Publicat dimecres 24 de Maig, 2023

La Universitat de Barcelona (UB) forma part del patronat de la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB). Alhora, el seu Vicerectorat de Política d'Internacionalització promou la cooperació amb universitats asiàtiques, entre les quals destaquen nombrosos centres de la Xina.

Per a reforçar aquesta cooperació, totes dues entitats han signat un conveni destinat a impulsar entre l'alumnat de la UB l'aprenentatge del xinès, mitjançant una bonificació en la matrícula dels seus cursos. La seva finalitat és promoure competències comunicatives que facilitin descobrir la Xina quan es participi allí en programes d'intercanvi acadèmic internacional.

1. Característiques de les ajudes

 1. Per a l’estiu 2023 es convoquen 20 ajudes a la matrícula en cursos de xinès en la FICB.
 2. Amb aquest ajut, la persona beneficiària abonarà només una tercera part de la tarifa del curs escollit. En queden excloses de la rebaixa les taxes administratives de la FICB.
 3.  Aquest ajut no és compatible amb altres descomptes de la FICB; del tipus família nombrosa, discapacitat, antics alumnes, etc.
 4. A l’estiu de 2023, aquesta ajuda pot sol·licitar-se per als nivells Inicial II  i superiors. No s'aplicarà al nivell Inicial I (*).

2. Requisits per a sol·licitar l’ajuda

 1. Estar matriculat/da en 2022-2023 de grau, de màster o de doctorat en la Universitat de Barcelona.
 2. Acceptar les condicions de la convocatòria.

3. Terminis 

4. Criteris de selecció

 1. Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic.
 2. Nombre de crèdits superats en el grau i, si és el cas, en el màster.
 3. Nivell aconseguit en formacions anteriors de xinès.
 4. Ponderarà favorablement cursar graus amb oferta de llengua o cultura xinesa.

5. Sol·licituds i documentació

 1. La sol·licitud es realitza amb el formulari d'internet corresponent.
 2. Cal aportar-ne PDF de
  • Resguard de matrícula
  • Expedient acadèmic
  • Certificació de l'últim curs de xinès fet
 3. Aquesta documentació és un requisit per a avaluar la sol·licitud. Un cop completa la seva finalitat, serà destruïda.
 4. Qui sol·liciti l'ajuda ha d’esperar a la resolució de la convocatòria, abans de matricular-se. La FICB no retornarà cap import relacionat amb aquesta ajuda.
 5. Es podrà renunciar sense cap penalització a l'ajuda, si es comunica a la FICB abans del 16 de juny 2023.

6. Decurs de la convocatòria

 1.  El 8 de juny es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos. Les persones no admeses podran lliurar la documentació pendent fins al 9 de juny a les 24:00 hores.
 2. La resolució amb la llista de persones beneficiàries es publicarà el 12 de juny.
 3. Del resultat de la selecció se’n pot sol·licitar a la FICB una revisió.

7. Altres aspectes

 1. Els cursos de la FICB són activitats formatives reconegudes per la UB.
 2. Aquesta ajuda pot gaudir-se més d'una vegada, al llarg dels estudis en la UB.
 3. Les persones beneficiàries han de gaudir responsablement d'aquesta ajuda. La falta d'aprofitament ponderarà negativament en sol·licituds posteriors.
 4. Per tal que la beca sigui efectiva, cal matricular el curs corresponent dintre del període establert per la FICB. (*)

(*) Per al nivell Inicial I, consultar l'oferta de cursos de la Escola d'Idiomes Moderns de la UB (EIM).