Sol·licitud tancada

modalidad
Presencial
Online
Semipresencial

diumenge 24 de Juliol , 8:00 h.

Lugar
Fundació Institut Confuci de Barcelona

Borsa UB per aprendre xinès a la FICB (BAX_UB)

Publicat dijous 08 de Setembre, 2022

La Universitat de Barcelona és patrona de la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB) d’ençà de la seva creació. Alhora, el seu Vicerectorat de Política d’Internacionalització promou la cooperació amb universitats asiàtiques, entre les quals excel·leixen moltes de la Xina.

Davant l’interès per aprendre xinès per part dels i de les estudiants, totes dues institucions han signat un conveni dirigit a impulsar l’aprenentatge del xinès entre els i les estudiants de la UB. L’objectiu n’és fornir l’alumnat d’instruments per conèixer el país i aprofitar el programes d’intercanvi actuals i futurs.

Característiques dels ajuts

 • Pel primer semestre del curs 2022-2023 es convoquen 15 ajuts per a cursos semestrals o anuals de 60 hores.
 • L’ajut bonifica el 66% de l’import dels cursos de la FICB.
 • L’estudiant n’abona el 34%, sense poder-se adherir a qualsevol altre descompte que proporcioni la FICB (ajut família nombrosa etc.)
 • La bonificació s’aplicarà als nivells Inicial II i superiors; no als cursos de nivell Inicial I(*).

Requisits

 • Cal estar matriculat/da el 2022-2023 en un ensenyament de grau o màster, o a un doctorat de la UB.
 • Acceptar les presents condicions d’inscripció de la sol·licitud d’ajut de la FICB.

Terminis

El període de sol·licitud s’estén des del 24 de juliol al 14 de setembre de 2022.

Criteris de selecció

 • Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic.
 • Nombre de crèdits superats al grau i, si escau, al màster.
 • Formació prèvia en xinès.
 • Es ponderarà positivament pertànyer a graus amb oferta de llengua o cultura xinesa.

Sol·licituds i documentació

 • La sol·licitud es fa emplenant el formulari habilitat per a tal efecte
 • Cal còpia en PDF de l’expedient acadèmic, del comprovant de matrícula a la UB i de les certificacions dels cursos de xinès. Aquesta documentació es destruirà un cop sigui ferma la distribució dels ajuts.
 • Les sol·licituds que no vagin acompanyades de tota la documentació requerida no seran preses en consideració.

Tramitació de la convocatòria

 • El 15 de setembre de 2022 es publicarà la relació d’admesos a la convocatòria. Les persones no admeses podran, si escau, lliurar la documentació pendent fins al 16 de setembre de 2022.
 • La convocatòria es resoldrà el 19 de setembre de 2022.
 • Els beneficiaris disposaran fins al 22 de setembre per renunciar sense penalització als ajuts.
 • Del resultat de la selecció se’n pot demanar una revisió per part de la FICB.

Llista admesos (19-09-2022)

Altres aspectes

 • Els cursos de la FICB són activitats de formació complementària reconeguda per la UB.
 • Aquest ajut es pot gaudir més d’una vegada, al llarg dels estudis a la UB.
 • L’estudiant haurà d’utilitzar responsablement aquest ajut, tot assistint a un mínim del 80% de les classes i aprovant el curs. Altrament, ponderarà negativament en sol·licituds posteriors.

(*) Per als nivells Inicial I i Inicial II, vg. l’oferta de l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB (EIM).

Estàs estudiant xinès? T'agradaria…

El programa de beques de doctorat CLEC, …