e·Chinese Tools

Publicat dilluns 22 de Novembre, 2021

En els darrers anys l’interès per aprendre xinès ha crescut exponencialment arreu. Paral·lelament, a Internet s'han anat acumulant una gran quantitat de recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües en general i del xinès en concret. Això no obstant, el gran volum, varietat i dispersió dels materials, juntament amb les limitacions de temps, en dificulten l’ús per part dels usuaris, en particular dels estudiants, qui no sempre tenen els recursos per avaluar-ne la qualitat.

L’objectiu d’aquest projecte, doncs, és crear una base de dades de recursos digitals per oferir una solució en aquest sentit. Per això, en aquest web multilingüe d’accés obert no només s'hi troben un gran nombre de recursos avaluats per especialistes, sinó que també hi ha la possibilitat de seleccionar-los en funció de les necessitats dels usuaris, mitjançant una diversitat de filtres i etiquetes. L’usuari pot fer cerques per la tipologia del recurs, el nivell de llengua, les competències, l’idioma vehicular, les paraules clau, etc., de manera que es poden satisfer les necessitats tant dels aprenents com dels docents, ja sigui per fer-ne ús a l’aula o per a l’aprenentatge autònom. A més a més, els usuaris també poden fer-hi aportacions puntuant els recursos, proposant-ne de nous o enviant la seva opinió a través d'aquest formulari. En definitiva, aquest recull es presenta com un projecte dinàmic, en creixement i revisió constants.

L’equip de persones que han fet possible la materialització d’aquesta idea està format pel professorat següent, especialista en didàctica de la llengua xinesa i noves tecnologies:

  • Sara Rovira-Esteva, professora del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UAB i investigadora principal d'aquest projecte
  • Helena Casas-Tost, professora del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UAB
  • Andy Morodo, professor del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB
  • Antonio Paoliello, professor del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UAB i del Departament de Ciències Humanes per a la Formació, Universitat de Milà-Bicocca
  • Mireia Vargas-Urpí, professora del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UAB

Agraïm la col·laboració de Wang Zihui per la seva revisió dels textos en xinès.

Web: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/

Com citar el projecte

Rovira-Esteva, Sara; Vargas-Urpí, Mireia; Casas-Tost, Helena; Paoliello, Antonio; Morodo, Andy. 2021-??. e·Chinese Tools: Tecnologies per a l’aprenentatge i l'ensenyament del xinès. Disponible a: https://dtieao.uab.cat/txicc/eChinese. doi: 10.5565/ddd.uab.cat/xxx (v.1).