La literatura xinesa traduïda a Espanya

Publicat dimecres 20 de Octubre, 2021

En aquest portal el Grup de recerca en Traducció del xinès al català/castellà (TXICC) ofereix a tot aquell interessat en la literatura sinòfona i la seva traducció a les llengües oficials d'Espanya una base de dades que conté totes les obres escrites originalment en xinès publicades a Espanya. Es tracta d'una base de dades d'accés obert amb dos objectius. D'una banda, oferir una imatge fidel i real de quina és la literatura xinesa publicada a Espanya i, per l'altre, proporcionar dades empíriques que permetin analitzar diferents aspectes de la literatura xinesa a través de la traducció literària. Entre aquests aspectes es troben: la (in)visibilitat del traductor, el paper de determinats professionals i editorials en la introducció de la literatura xinesa al nostre país, la imatge que ens formem de la cultura xinesa a través de diferents paratextos com a portades, ressenyes, entrevistes, pròlegs i notes del traductor, així com la repercussió de determinades obres a través de les seves múltiples edicions i traduccions. Així doncs, es tracta d'un projecte viu, sota una constant actualització i en procés de millora contínua. La informació inclosa pretén ser precisa i exhaustiva, per la qual cosa agrairem qualsevol aportació l'objectiu de la qual sigui esmenar o ampliar informació mitjançant el formulari de contacte.

Com citar aquesta base de dades

Rovira-Esteva, Sara; Casas-Tost, Helena; Tor-Carroggio, Irene; Vargas-Urpí, Mireia. 2019-2021. La literatura china traducida en España. Base de datos en acceso abierto.

Disponible a: https://dtieao.uab.cat/txicc/lite. doi: 10.5565/ddd.uab.cat/214778 (v.2).