El nostre objectiu

La Fundació Institut Confuci de Barcelona és una institució constituïda per Casa Asia, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i  la Universitat d’Estudis Estranjers de Beijing , Xina . És una institució no lucrativa creada amb la finalitat de promoure el desenvolupament de l’ensenyament i la cultura xineses a Catalunya.

El compromís de la Fundació és desenvolupar de forma conjunta amb la contrapart xinesa les activitats següents: