dg09052021

 horari calendari acadèmic

Back Estàs aquí:Home Presentació Qui som Normativa i condicions d'inscripció als cursos Termes i condicions d'inscripció als cursos

Termes i condicions d'inscripció

Inscripció i matrícula

La inscripció a un curs es pot fer d’una manera presencial o a través d’internet. La documentació necessària per realitzar la matrícula és:

 • Formulari d’inscripció correctament emplenat.
 • En el cas de gaudir d’algun descompte en el preu dels cursos, s’haurà d’aportar el carnet corresponent i el DNI.
 • Comprovant de pagament d’abonament del curs.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagament amb targeta. Pels cursos de més de 60h anuals, el pagament podrà realitzar-se fraccionat en dues quotes, que hauran de ser abonades abans de l’inici de cada semestre. En  la resta dels casos, el pagament s’haurà d’efectuar d’una vegada a principis de curs. La matricula i la plaça seran efectives una vegada s’hagi abonat l’import del curs.

Per a accedir al curs s'hauran de complir els requisits establerts per la FICB previstos en el formulari, en el present document i en el programa del curs específic en què es vol matricular. L'alumne declara la veracitat de la informació i dades sol·licitades en el formulari d'inscripció, i es compromet en tot moment a facilitar la informació que se li requereixi sobre les dades sol·licitades en el formulari d'inscripció, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

Avaluació del curs

A continuació, es detallen els barems que determinen la nota final de l'estudiant:

Cursos d'adults

 • Examen escrit 50%
 • Examen oral 30%
 • Assistència 10%
 • Deures 10%

Cursos infantils

 • Examen escrit 50%
 • Examen oral 30&
 • Treball en classe (assistència, aprenentatge i comportament) 20%

Per a obtenir el títol del curs corresponent, s'ha d'obtenir una puntuació superior a 60/100 en el butlletí de notes final i haver abonat íntegrament l'import del curs. L'obtenció d'aquest títol és necessària per a poder matricular-se en el curs següent.

Política de devolucions

Si l'alumne desitja cancel·lar la seva matrícula haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud de desistiment de matrícula. Per a poder rebre la devolució de l'import abonat del curs, haurà d'emplenar i haver enviat el formulari en un període anterior a 15 dies naturals previs a l'inici del curs.

En cas contrari, l'estudiant no podrà exercir el seu dret de desistiment i no es retornarà ni conservarà els diners del curs en cap concepte.
L'estudiant haurà de guardar el correu electrònic de resposta automàtica conforme s'ha rebut correctament el seu formulari de desistiment. En el cas de no rebre el comprovant de lliurament, haurà d'enviar un correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. dins del mateix dia natural.
L'import del curs es retornaria íntegre, exclosa la taxa administrativa de 30€ i, si fos el cas, el descompte per curs complet (90h i 120h)*. L'import es retornaria en un termini de 30 dies naturals al compte bancari indicat per l'estudiant.
Exemple: En el cas d'haver abonat el curs complet de 120h en el primer semestre, i demanar la devolució de l'import del segon semestre, es retornaria 400€.

Política de cancel·lació

La Fundació Institut Confuci de Barcelona es reserva el dret de cancel·lar un curs si no hi ha suficients persones inscrites, en aquest cas es reintegrarà l'import total de la matrícula, incloent la taxa administrativa de 30€.

El curs cancel·lat es notificaria a partir de la data de fi de la matrícula. L'import es retornaria en un termini de 30 dies naturals al compte bancari indicat per l'estudiant.

Canvis de matrícula

Per a sol·licitar un canvi de nivell i horari, s'haurà d'emplenar el següent formulari de sol·licitud de canvi d'horari. En el cas d'emplenar el formulari en un període anterior a 15 dies naturals previs a l'inici del curs, no s'haurà de justificar ni aportar cap documentació addicional per a sol·licitar aquest canvi.

En cas contrari, es permetrà un canvi de grup per alumne i semestre, sempre dins del mateix nivell i subjecte a disponibilitat de places. Per a sol·licitar aquest canvi de nivell, l'estudiant haurà d'aportar un document que justifiqui la seva sol·licitud.
En tots dos casos, prevaldrà la política de devolucions de la FICB, i solament en els casos que contempli aquesta política, es retornaria l'import diferencial que pogués sorgir del canvi d'horari / curs.

La Fundació Institut Confuci de Barcelona es reserva el dret a fer canvis en l'equip docent, en la modalitat de les classes (per causes de força major) i en l'organització de les aules. En tots dos casos, no es retornaria ni conservaria l'import del curs abonat.

Política Copyright

La FICB vetlla pel correcte compliment dels drets de copyright i accés als cursos. En aquest sentit, l'informem que:

 • La visualització dels materials proporcionats per la FICB (PPT, fitxes, etc.) són d'ús exclusiu de l'alumne matriculat. Queda totalment prohibida la distribució d'aquest material per cap mitjà (xarxes socials, correu electrònic, impressió, etc.).
 • L'estudiant no podrà prendre fotografies de la classe ni realitzar enregistraments, encara que estiguessin destinades pel seu ús propi.
 • L'estudiant no podrà compartir amb tercers les seves credencials d'accés al curs (com, per exemple, contrasenyes d’Edvoice, ID de Zoom, etc.).
 • L'accés al curs és personal i intransferible. 

La FICB es reserva el dret d'expulsar als alumnes que no compleixin amb aquesta normativa, sense possibilitat de retorn de l'import abonat pel curs.

La inscripció i matrícula a un curs suposa l'acceptació d'aquests termes i condicions.

Actualitzat a Barcelona, octubre de 2020

rgpdue_sello.png