ds16022019

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Exàmens EXÀMENS OFICIALS Examen YCT

Examen YCT - Inscripció i taxes

Termini d'inscripció

INSCRIPCIÓ OBERTA

LA DATA LÍMIT PER FER L'INSCRIPCIÓ ÉS EL DIA 11 D'ABRIL DEL 2019 FINS A LES 18:00h (hora de Barcelona)

LA DATA LÍMIT PER FER EL PAGAMENT DE LES TAXES ÉS EL DIA 11 D'ABRIL DEL 2019

La matrícula a l’examen serà únicament vàlida si s’ha realitzat el pagament de les taxes. 

IMPORTANT: Les transferències bancàries d'altres entitats poden fer-se efectives en un termini màxim de 4 dies hàbils.

Preu de les proves per a cada nivell

Prova escrita Preu
Nou YCT 1 40€
Nou YCT 2 40€
Nou YCT 3 60€
Nou YCT 4 60€

* Per a la realització de cada un dels nivells cal un nombre mínim de 10 matriculats.

Inscripció

Un cop t'hagis registrat com a usuari hauràs de registrar-te a cada un dels exàmens als quals et presentis ( p.ex: YCT 2).

En el certificat YCT apareixeran les dades que l'usuari hagi introduït durant el procés de la seva inscripció. Abans de finalitzar el termini d'inscripció, l'usuari pot modificar o afegir dades en la seva informació de registre. Finalitzat aquest termini, no es podrà realitzar cap canvi.

DATA LÍMIT PAGAMENT DE TAXES PENDENT DE CONFIRMAR

IMPORTANT: FOTOGRAFIA CARNET DIGITAL imprescindible per a la inscripció a tots els nivells de YCT.

ATENCIÓ: Si no ets usuari hauràs de registrar-te abans. Un cop t'hagis inscrit com a usuari hauràs de registrar-te a l’examen que et presentis (ex: YCT 2).

La inscripció a l’examen es realitza únicament online, a través de la pàgina web www.chinesetesting.cn.

Consulta online el PDF per saber como realitzar la inscripció

Abonament de les taxes d'examen i Targeta d'examen

Una vegada feta la inscripció via online, és necessari abonar les taxes de l’examen mitjançant ingrés al compte bancari que es facilita a continuació. Quan es realitzi l’ingrés s'indicarà a l'apartat CONCEPTE el nom de la persona i el nivell de l’examen en què es matricula (ex: ANTONI GAUDÍ- YCT 2).

BANCO SANTANDER

ES58 0049 6671 9121 1600 9071

Un cop fet el pagament, pots comprovar si s'ha realitzat correctament accedint, al cap de 4 dies hàbils, en el teu usuari al web http://www.chinesetest.cn/index.do

Data límit per fer el pagamet de les taxes: 11 D'ABRIL DEL 2019.

IMPORTANT TARGETA D'ADMISSIÓ

Cal imprimir i portar  la targeta d’admissió i presentar-la juntament amb el el teu DNI/NIE/Passaport el mateix dia de l’examen.

La matrícula a l’examen serà únicament vàlida si s’ha realitzat el pagament de les taxes. 

IMPORTANT: Les transferències bancàries d'altres entitats poden fer-se efectives en un termini màxim de 4 dies hàbils.

 Els drets d’inscripció no es retornaran en cap cas.