ds16022019

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Exàmens EXÀMENS OFICIALS Examen HSK

Examen HSK

Examen HSK - Inscripció a l'examen

Termini d'inscripció

OBERT FINS A LES 18:00 (hora de Barcelona) del 13 de MAIG de 2018

Preu de les proves per a cada nivell

Prova escrita Preu
HSK 1 40€
HSK 2 40€
HSK 3 50€
HSK 4 50€
HSK 5 65€
HSK 6 65€

*Per a la realització de cada un dels nivells cal un nombre mínim de 10 matriculats.

Inscripció

Un cop t'hagis registrat com a usuari hauràs de registrar-te a cada un dels exàmens als quals et presentis ( p.ex: HSK2).

En el certificat HSK apareixeran les dades que l'usuari hagi introduït durant el procés de la seva inscripció. Abans de finalitzar el termini d'inscripció, l'usuari pot modificar o afegir dades en la seva informació de registre. Finalitzat aquest termini, no es podrà realitzar cap canvi.

Es permetrà la inscripció únicament a un nivell d’HSK per convocatòria. (p. ex: no es permetran inscripcions a HSK 1 i 2 simultàniament en la mateixa convocatòria).

IMPORTANT

Es permetrà la inscripció únicament a un nivell d’HSK per convocatòria. (p. ex: no es permetran inscripcions a HSK 1 i 2 simultàniament en la mateixa convocatòria).

La inscripció a l’Examen HSK de BARCELONA es realitza únicament online, introduint les dades requerides a la pàgina web http://www.chinesetest.cn/index.do.

Consulta online el PDF per conèixer com fer la teva inscripció

Abonament de les taxes d'examen

Una vegada feta la inscripció en http://www.chinesetest.cn/index.do, és necessari abonar les taxes de l’examen mitjançant ingrés al compte bancari que es facilita. Quan es realitzi l'ingrès s'indicarà a l'apartat CONCEPTE el nom de la persona i el nivell de l’examen en què es matricula. Ex: Antoni Gaudí HSK 3.

BANCO SANTANDER

ES58 0049 6671 9121 1600 9071

Un cop fet el pagament, pots comprovar si s’ha realitzat correctament entrant, al cap de quatre dies hàbils, en el teu usuari al web http://www.chinesetest.cn/index.do

LA DATA LÍMIT PER FER EL PAGAMENT DE LES TAXES ÉS EL 13 DE MAIG DE 2018.
La matrícula a l’examen serà únicament vàlida si s’ha realitzat el pagament de les taxes. 

 Els drets d’inscripció no es retornaran en cap cas.