Inscripció tancada

modalidad
Presencial

diumenge 12 de Maig , 8:30 h.

Duración
Segons nivell
Lugar
Universitat de Barcelona

Examen YCT - Universitat de Barcelona

Publicat dimarts 05 de març, 2024

L'examen YCT (Young Learners Chinese Test) consta de quatre nivells. Els participants poden fer directament l'examen del nivell que desitgin, sense que sigui necessària la prèvia obtenció de certificats YCT de nivell inferior.

Data i lloc de l'examen

Diumenge 12 de maig de 2024 | INSCRIPCIÓ TANCADA

Universitat de Barcelona
Aules de la Planta Baixa de la Facultat de Matemàtiquess
Gran Via, 585 08007 Barcelona (mapa)
<M> Universitat L1, L2

Informació addicional

L'horari definitiu de l'examen es publicarà amb antelació a la seva realització.

Consulteu els Documents adjunts a peu de pàgina on trobareu tota la informació relacionada amb l'examen.

Com realitzar la inscripció

Preu de les proves

Els preus inclouen la taxa administrativa de 5 €.

  • YCT 1: 50 €
  • YCT 2: 50 €
  • YCT 3: 70 €
  • YCT 4: 70 €

Abonament de les taxes d'examen

És necessari abonar les taxes de l’examen mitjançant ingrés al compte bancari que es facilita a continuació. Quan es realitzi l’ingrés s'indicarà a l'apartat CONCEPTE el nom de la persona i el nivell de l’examen en què es matricula. Ex: Antoni Gaudí YCT 3.

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

Confirmació de pagament de les taxes

La matrícula a l'examen únicament serà vàlida un cop comprovat el pagament de les taxes i quan aparegui acceptat a la plataforma d'inscripció http://www.chinesetest.cn/index.do.

L'acceptació del pagament de les taxes podrà ser consultada quatre dies després d'haver-ho fet. Si aquest període coincideix amb períodes de vacances, o festivitats, aquest període pot ser més llarg.

Els drets d'inscripció no es retornaran en cap cas.

 

Documents Adjunts