dj20062019

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Cursos de xinès ADULTS 2018-19

Cursos de xinès ADULTS

cursos de chino Barcelona 

Matrícula als cursos

La matrícula és indispensable per poder realitzar el cursurso. Perquè sigui efectiva, la matrícula ha de realitzar-se en els terminis indicats i adjuntar els comprovants.

  • Cursos de continuació

  • Cursos d'iniciacio

Els alumnes del primer semestre del curs 2018-2019 realitzen la matrícula abonant la quota del segon semestre.

Els alumnes nous del segon semestre 2018-2019 hauran de realitzar una prova de nivell i emplenar el formulari de matrícula.

Prova de nivell

Els nous alumnes a partir de 15 anys amb coneixements previs de xinès consolidat (amb i sense possessió del certificat YCT/HSK/HSKK) hauran de realitzar una prova de nivell

Dates prova de nivell:

NOVA DATA: divendres 25 de GENER de 2019 a les 17:00 h. 

Inscripció prova de nivel (tancada)

Cursos de continuació

Dirigits a alumnes amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgen ampliar el seu nivell gramatical, així com millorar el seu nivell oral i escrit. Cursos de 60h i 120h anuals.

Els continguts del curs (vocabulari i gramàtica) estan orientats a:

- Adquirir majors recursos per a l’expressió oral i escrita.

- Poder desenvolupar-se en xinès en situacions de la vida quotidiana.

- Entendre un nombre major de caràcters xinesos.

- Preparar l'examen de nivell de xinès HSK.

Cursos de comprensió i expressió oral

Dirigits a alumnes amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgen millorar la seva comprensió auditiva i expressió oral mitjançant exercicis específics que milloraran la seva comprensió i fluïdesa en el xinès. Cursos de 60h anuals.

Llista de cursos

Lloc

Les classes es realitzaran a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL, o la Facultat de Geografia i Història de la UB (ambdues a pocs passos de la FICB). Abans de començar el curs es comunicarà als alumnes en quin recinte tindrà lloc les classes del nivell que s'hagin matriculat.

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Carrer d´Elisabets, 10 –interior-, 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL

Plaça de Joan Coromines (junto al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6 (frente al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Avaluació

Per a conèixer el mètode d’avaluació consulta els Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Matèria optativa (segona llengua estrangera)

Els alumnes de secundària (ESO) que es matriculin en un curs de 120 hores poden obtenir el reconeixement d’aquesta formació com a matèria optativa de segona llengua estrangera. 

Per a més informació consulteu el punt 1.3.4 del document següent: 
Reconeixement de la Segona Llengua Estrangera cursada fora del centre (PDF)

Preu dels cursos

Cursos de 60h anuals (30h segon semestre)

- Alumnes nous: 250€ segon semestre (materials no inclosos)

- Alumnes del primer semestre 2018-2019: 225€ segon semestre (materials no inclosos)

Cursos de 120h anuals (60h segon semestre)

- Alumnes nous: 450€ segon semestre (materials no inclosos)

- Alumnes del primer semestre 2018-2019: 425€ segon semestre (materials no inclosos)

El preu de tots els cursos inclou la matrícula

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. Els cursos de 60 hores, el pagament haurà d’efectuar-se d’una vegada a principis de curs. Per als cursos de 120 hores, el pagament podrà efectuar-se en 2 quotes, que hauran de ser abonades abans de l’inici de cada semestre. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.

Preus especials

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:  

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o monoparental (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

- En el cas d’estudiants majors de 65 anys (data de naixement anterior al 1953), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 31 de GENER del 2019.

- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.

- Inici del curs 11 de FEBRER del 2019. Descarrega el calendari del curs acadèmic.

- Mínim 6 alumnes per grup

- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA

Els nous alumnes sense coneixement de xinès poden realitzar la matrícula directament.

Cursos d'iniciació

Dirigits a nous alumnes a partir de 15 anys sense coneixements previs de xinès. Cursos de 60 hores per semestre.

En aquest curs aprendran:

- El sistema de pronunciació pinyin (sistema de transcripció fonètica).

- L’estructura dels caràcters xinesos: radicals i components.

- L’escriptura i el reconeixement dels caràcters bàsics simplificats.

- La comunicació oral en situacions quotidianes i senzilles.

Llista de cursos

Descarrega el PDF amb els horaris (2on semestre)

Lloc

Les classes es realitzaran a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL, o la Facultat de Geografia i Història de la UB (ambdues a pocs passos de la FICB). Abans de començar el curs es comunicarà als alumnes en quin recinte tindrà lloc les classes del nivell que s'hagin matriculat.

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Carrer d´Elisabets, 10 –interior-, 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL

Plaça de Joan Coromines (junto al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6 (frente al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Avaluació

Per a conèixer el mètode d’avaluació consulta els Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Matèria optativa (segona llengua estrangera)

Els alumnes de secundària (ESO) que es matriculin en un curs de 120 hores poden obtenir el reconeixement d’aquesta formació com a matèria optativa de segona llengua estrangera. 

Per a més informació consulteu el punt 1.3.4 del document següent: 
Reconeixement de la Segona Llengua Estrangera cursada fora del centre (PDF)

Preu dels cursos

Cursos de 60 hores anuals (60 hores segon semestre)

- Alumnes nous: 450 €  (materials no inclosos

El preu de tots els cursos inclou la matrícula.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. Els cursos de 60 hores, el pagament haurà d’efectuar-se d’una vegada a principis de curs. 

Preus especials

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes: 

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o monoparental (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 31 de GENER del 2019.

- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.

- Inici del curs 11 de FEBRER del 2019. Descarrega el calendari del curs acadèmic.

- Mínim 6 alumnes per grup

- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA