dj20062019

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Cursos de xinès INFANTILS 2018-19

Cursos de xinès INFANTILS

cursos de xinès

 

Matrícula en els cursos infantils

La matrícula es indispensable per poder realitzar el curs. Perquè sigui efectiva, la matrícula ha de realitzar-se en els terminis indicats i adjuntar els comprovants.

  • Cursos de continuació

  • Cursos d'iniciació

Els nous alumnes del curs infantil 2018-2019 s’hauran d’inscriure als cursos adaptats a la seva edat. Consulta la llista de cursos per a conèixer l’edat mínima d’accés. En cap cas, s’aplicarà aquest nou requisit als estudiants antics.

Prova de nivell

Els nous alumnes a partir de 6 a 13 anys amb coneixements previs de xinès consolidat (amb i sense possessió del certificat YCT/HSK/HSKK) hauran de realitzar una prova de nivell

Dates prova de nivell:

Dilluns 21 de GENER de 2019 a les 17:30 h. 

INSCRIPCIÓ PROVA DE NIVELL (tancada)

Les proves es realitzaràn a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, Elisabets 10 -interior- 08001 Barcelona.

Cursos de continuació

Dirigits a alumnes de 6 a 13 anys amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgen ampliar el seu nivell gramatical, així com millorar el seu nivell oral i escrit. Cursos de 60h anuals.

Els continguts del curs (vocabulari i gramàtica) estan orientats a:

- Adquirir majors recursos per a l’expressió oral i escrita.

- Poder desenvolupar-se en xinès en situacions de la vida quotidiana.

- Entendre un nombre major de caràcters xinesos.

- Preparar l'examen de nivell de xinès YCT.

Llista de cursos

Descarrega el PDF amb els nivells i horaris

Lloc

Les classes es realitzaran a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL, o la Facultat de Geografia i Història de la UB (ambdues a pocs passos de la FICB). Abans de començar el curs es comunicarà als alumnes en quin recinte tindrà lloc les classes del nivell que s'hagin matriculat.

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Carrer d´Elisabets, 10 –interior-, 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL

Plaça de Joan Coromines (junto al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6 (frente al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Avaluació

Per a conèixer el mètode d’avaluació consulta els Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Preu dels cursos

Cursos de 60h anuals (30h segon semestre)

- Alumnes nous: 250€ segon semestre (materials no inlcosos).

El preu de tots els cursos inclou la matrícula.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. Els cursos de 60 hores, el pagament haurà d’efectuar-se d’una vegada a principis de curs. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.

Preus especials 

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o monoparental (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 31 de GENER del 2019.

- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.

- Inici del curs 11 de FEBRER del 2019.  Descarrega el calendari del curs acadèmic.

- Mínim 6 alumnes per grup

- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA

IMPORTANT: al segon semestre del curs 2018-2019, NO S'OBRIRÀ CAP GRUP DE XINÈS INFANTIL DE NIVELL INICIAL.

Cursos d’iniciació

Dirigits a nous alumnes de 6 a 14 anys sense coneixements previs de xinès. Cursos de 60 hores anuals.

En aquest curs aprendran:

- El sistema de pronunciació pinyin (sistema de transcripció fonètica).

- L’estructura dels caràcters xinesos: radicals i components.

- L’escriptura i el reconeixement dels caràcters bàsics simplificats.

- La comunicació oral en situacions quotidianes i senzilles.

Llista de cursos 

Descarrega el PDF amb els nivells i horaris 

Lloc

Les classes es realitzaran a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL, o la Facultat de Geografia i Història de la UB (ambdues a pocs passos de la FICB). Abans de començar el curs es comunicarà als alumnes en quin recinte tindrà lloc les classes del nivell que s'hagin matriculat.

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Carrer d´Elisabets, 10 –interior-, 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL

Plaça de Joan Coromines (junto al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6 (frente al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Avaluació

Per a conèixer el mètode d’avaluació consulta els Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Preu dels cursos

- Cursos de 30h: 250 € anuals/segon semestre (materials no inclosos)

El preu de tots els cursos inclou la matrícula.

El pagament de l’import del curs es realitzarà d’una vegada a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.

Preus especials 

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o situacions equiparables per llei (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 31 de GENER del 2018.

- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.

- Inici del curs 11 de FEBRER del 2019 Descarrega el calendari del curs acadèmic.

- Mínim 6 alumnes per grup

- Consulta l’apartat de  Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA (tancat)