Matrícula oberta

modalidad
Presencial

dilluns 20 de Juny , 17:30 h.

Duración
25 h.
Lugar
Fundació Institut Confuci de Barcelona
Coste
Consultar

Curs oral d’estiu

Publicat dimarts 10 de Maig, 2022

Aprofita aquest estiu i millora el teu nivell d’expressió oral amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona.

Cursos orals de repàs

  • Cursos de 25h (1h diària) oberts a alumnes inscrits als cursos 2021-2022 de la FICB o alumnes nous que desitgin millorar el seu nivell de conversa del xinès, l’objectiu principal és oferir la possibilitat de millorar la comprensió i expressió oral d’una manera més informal i intensa que quan es treballa l’expressió oral en un curs oral.
  • En els cursos orals el professor s’encarrega d’entregar tot el material als alumnes, no s’utilitza cap llibre específic.
  • Aquests cursos tenen un caràcter més informal, per això, no es realitzen exàmens al final del curs. Per consolidar l’aprenentatge de l’alumne, s’executaran tasques orals al llarg del curs i un treball final (presentacions, converses, jocs de rol..).

Calendari

Del 20 de JUNY al 25 de JULIOL de 2022 (de dilluns a divendres, a excepció del dia de Sant Joan 24/06).

Matrícula

  • Els alumnes interessats duen a terme la matrícula directament segons els seus coneixements previs
  • La FICB es reserva el dret de canviar de grup a l’estudiant segons recomanació del professor/a

Forma de Pagament

Per a realitzar la matrícula és necessari emplenar el formulari de matrícula i adjuntar el comprovant de pagament.

Al CONCEPTE DEL PAGAMENT és imprescindible indicar:  NOM i COGNOM de l'alumne + NIVELL

El pagament s'efectuarà en el següent compte corrent:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

Documents Adjunts