Examen HSK ONLINE

HSK ONLINE

 

 

La Fundació Institut Confuci de Barcelona, en col·laboració amb Casa Àsia, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat d’Estudis Estrangers de Pekín organitzen la convocatòria de les proves de l’Examen Oficial de Xinès HSK ONLINE a Barcelona.

El HSK ONLINE és l'examen oficial escrit de llengua xinesa estandarditzat a escala internacional, dirigit a les persones que no són parlants nadius de llengua xinesa. Mitjançant diferents exercicis, s'avaluen la comprensió lectora, la comprensió auditiva i, a partir del nivell HSK 3, l'expressió escrita dels participants

La modalitat online consisteix a realitzar L'examen HSK amb un ordinador a les instalacions del centre examinador. 

Per a sol·licitar les Beques Institut Confuci, el certificat HSK ONLINE tindrà una validesa de dos anys.


EXAMEN HSK ONLINE BARCELONA   

8 de FEBRER de 2020, INSCRIPCIÓ OBERTA FINS AL 29 de GENER de 2020
(Descarrega el PDF amb les pròximes dates)

Data, hora i lloc

L'examen es realitza a partir de les 9:00 el 8 de FEBRER de 2020 a:

Fundació Institut Confuci de Barcelona
c. Elisabets 10, -interior- | 08001 Barcelona (mapa)
<M> Catalunya L1, L3

Horaris i aules (horaris definitius)

L'horari definitiu de l'examen es publicarà amb antelació a la seva realització.

NIVELL DURADA ACCÉS A L'EXAMEN HORA D'INICI HORA DE FINALITZACIÓ
HSK 1 40 min. 8:30 9:00 9:40
HSK 2 55 min. 13:05 13:30 14:25
HSK 3 1,30 h. 13:05 13:30 15:00
HSK 4 1,45 h. 10:15 10:45 12:30
HSK 5 2,05 h. 10:15 10:45 12:50
HSK 6 2,20 h. 10:15 10:45 13:05

Horari actualitzat el 22 d'octubre de 2019.

Inscripció

Inscripció oberta fins el 29 de GENER de 2020.

Molt important abans de fer l'inscripció

La inscripció a l'examen es realitza únicament a través del formulari d'inscipció següent:

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ pendent

Abonament de les taxes d'examen

És necessari abonar les taxes de l’examen mitjançant ingrés al compte bancari que es facilita. Quan es realitzi l'ingrès s'indicarà a l'apartat CONCEPTE el nom de la persona i el nivell de l’examen en què es matricula. Ex: Antoni Gaudí HSK 3.

BANCO SANTANDER

ES58 0049 6671 9121 1600 9071

LA DATA LÍMIT PER FER EL PAGAMENT DE LES TAXES ÉS EL 15 D'OCTUBRE DE 2019.
La matrícula a l’examen serà únicament vàlida si s’ha realitzat el pagament de les taxes.

Els drets d’inscripció no es retornaran en cap cas.

Indicacions per a l'examen

LA TARJETA D'ADMISIÓ S'ENTREGARÁ EN EL MOMENT DE L'EXAMEN

Per realitzar la prova són necessaris:

documentació

 

Us preguem puntualitat el dia de la prova.

Consulta dels resultats

Aproximadament un mes després de realitzar les proves es notificarà per correu electrònic la puntuación obtenida en a l'examen.

Al cap de, aproximadament, 2 a 3 setmanes després de rebre la notificació per correu de la nota, la FICB rep els certificats en paper dels examinats. Per a recollir el seu certificat, haurà d'acudir a la seu de la FICB (C/Elisabets 10, 08001) amb el seu DNI o passaport.

No realitzem enviaments dels certificats, encara així, l'examinat pot organitzar pel seu compte un servei de recollida.

El certificat original de l'examen es guarda ala FICB, o en el centre corresponent, durant un període de dos anys des de la data de celebració de l'examen, més enllà d'aquest període de temps ja no es podrà recollir el certificat. En el cas que el participant perdés el certificat original, la FICB no emetrà cap altre document acreditatiu del nivell del participant ni es podrà emetre cap duplicat del certificat original.