dt28092021

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Cursos de xinès Curs intensiu d'estiu en línia (ZOOM)

Cursos de xinès

Curs intensiu d'estiu en línia (ZOOM)

Cursos FICBAprofita aquest estiu i estudia xinès amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona. No ho posposis més i submergeix-te en l'estudi d'aquesta llengua mil·lenària.

Comença de zero amb els nostres cursos d'iniciació o millora el teu nivell amb els nostres cursos intensius de xinès.

Una vegada finalitzat el curs intensiu, podràs incorporar-te als cursos regulars 2021-2022 que comencen al setembre.

 

Cursos regulars d'iniciació i/o continuació

Cursos intensius de 40h (2h diàries) destinats tant a nous alumnes com a alumnes de continuació del curs

Els cursos intensius incorporen en 40h el mateix temari que els cursos anuals de 60h. Per això, per aconseguir el nivell i superar el curs, l’alumnat haurà d’estudiar de manera autònoma a casa repassant  les lliçons i completant els exercicis corresponents.

2020-2021 que desitgin aprofitar l'estiu per a avançar un nivell d'una forma ràpida i efectiva.

NIVELL MATERIALS HORARI ACCÉS
A1.1 El Nou Llibre de Xinès Pràctic 1 (L1-L7) 10:30-12:30 Alumnes nous sense coneixements previs de xinès.
A1.1 El Nou Llibre de Xinès Pràctic 1 (L1-L7) 16:30-18:30 Alumnes nous sense coneixements previs de xinès.
A1.2 El Nou Llibre de Xinès Pràctic 1 (L8-L12) 17:30-19:30 Alumnes que hagin superat el nivell A1.1 en el curso 20-21 o alumnes nous amb prova de nivell.

Cursos d'aprofitament i repàs

Cursos intensius de 30h (1h i mitjana diària) destinats exclusivament a estudiants matriculats en els cursos anuals 2020-2021 i que desitgen reforçar el seu nivell donant un contingut extra, amb l'objectiu de cursar el següent nivell amb una base més sòlida.

Aprofitament: El contingut inclourà l'estudi de dues lliçons addicionals del temari més la pràctica d'exercicis de comprensió auditiva i expressió oral.

Repàs: El contingut inclourà un reforç del contingut après al llarg del curs més la pràctica d'exercicis de comprensió auditiva i expressió oral.

NIVELL MATERIALS HORARI ACCÉS
Aprofitament A1 + Oral El Nou Llibre de Xinès Pràctic 1
(L13-L14) + materials específics
17:00-18:30 Alumnes que han superat el nivell A1.2 en el curs 2020-2021.
Aprofitament B1 + Oral El Nou Llibre de Xinès Pràctic 2
(L24-L25) + materials específics
17:00-18:30 Alumnes que han superat el nivell B1.1 en el curs 2020-2021.
Repàs C1 + Oral HSK 4 Standard Course 上
+ materials específics
17:00-18:30 Alumnes que han finalitzat el nivell C1.2 o C1.3 en el curs 2020-2021

Modalitat presencial a distància

Les classes es realitzaran en format en línia a través de la plataforma ZOOM per a garantir la seguretat del nostre alumnat i professorat.

Avaluació

Per a conèixer el mètode d’avaluació consulta els Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Calendari

Del 21 de JUNY de 2021 al 19 de JULIOL de 2021 (de dilluns a divendres, excepte festius).

Plataforma EDVOICE

L'estudiant rebrà a l'inici del curs dos codis personals i intransferibles que li donaran accés a l'aula virtual del curs i al panell d'administració.
La plataforma EDVOICE permet a l'estudiant un millor seguiment del seu rendiment i aprenentatge en línia.

Matrícula

El termini de matrícula dels cursos d'estiu és del 6 d'abril al 15 juny de 2021, tots dos inclosos.

Preu

Cursos regulars d'iniciació i/o continuació (40h)

Concepte Preu curs Taxa 
administrativa
Preu 
(inclou taxa administrativa)
Nous alumnes 2020-2021 280€ 30€ 310€
Nous alumnes 2020-2021 amb dret al 20% de descompte 224€ 30€ 254€
Antics alumnes del primer semestre 2020-2021 280€ 0€ 280€
Antics alumnes del primer semestre 2020-2021 amb dret al 20% de descompte 224€ 0€ 224€

Cursos d'aprofitament i repàs (30h)

Concepte Preu curs Taxa
administrativa
Preu
Antics alumnes 2020-2021 225€ 0€ 225€
Antics alumnes 2020-2021 amb dret al 20% de descompte 180€ 0€ 180€

El pagament de la taxa s’efectua una vegada per any acadèmic.

Els estudiants podran beneficiar-se del 20% de descompte si compleixen amb alguna de les següents condicions:

  • En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o monoparental (fins a 21 anys).
  • En el cas d'estudiants majors de 65 anys (data de naixement anterior al 1956).

La taxa administrativa no està subjecta a cap descompte.

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX 
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071 
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

  • Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

Un cop efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant del pagamentSense el comprovant el curs no se’t considerarà abonat/ada i no podràs accedir a les classes.

Inscripció

  • Per a realitzar la matrícula és necessari omplir el FORMULARI DE MATRÍCULA I ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT
  • Inici del curs 21 de JUNY de 2021.
  • La plaça no està assegurada fins que no s'hagi pagat el curs
  • El termini d'inscripció finalitza el 15 de JUNY de 2021
  • Mínim 6 alumnes, màxim 15 alumnes per grup.
  • Consulteu l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA

rgpdue_sello.png