dt23072019

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Cursos de xinès oral FTI-UAB 2018-19

Cursos de xinès oral FTI-UAB

cursos de chino Barcelona

Matrícula en els cursos de comprensió i expressió oral FTI-UAB

La Fundació Institut Confuci de Barcelona ofereix cursos de xinès de comprensió i expressió oral dirigits a alumnes de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB que vulguin millorar la seva pronunciació i guanyar fluïdesa.

La matrícula és indispensable per poder realitzar el curs. Perquè sigui efectiva, la matrícula ha de realitzar-se en els terminis indicats i adjuntar els comprovants.

Cursos orals

Cursos de 20h (segon quadrimestre 2018-19) FTI-UAB

CURS HORARI MATERIALS HORES LLOC 
Comprensió i expressió oral BÀSIC 
(alumnes de 2n curs)
Dimarts
16:00-18:00
Materials específics 
de la FICB
20 h Aula 202 FTI-UAB
Comprensió i expressió oral INTERMEDI 
(alumnes de 3er i 4rt curs)
Dilluns
16:00-18:00
Aula 202 FTI-UAB

FTI-UAB: Facultat de Traducció i d'Interpretació. Edifici K Campus UAB 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Avaluació i certificació

Avaluació continuada amb exàmens finals en el primer quadrimestre (17 i 18 de desembre) i en el segon quadrimestre (a determinar).

Al finalizar el curso (primer i segon quadrimestre) l'estudiant obtindrà un certificat de nivell emès per la FICB. 

En cas de solament finalitzar un quadrimestre (primer o segon) s'obtindria un certificat d'assistència.

Preu dels cursos

Cursos de 20 hores

- Cursos de 20h: 150 €/segon quadrimestre. Materials no inclosos

El preu de tots els cursos inclou la matrícula.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. El pagament s’haurà d’efectuar d’una sola vegada a principi de curs. La matrícula i la plaça seran efectives una cop s’hagi pagat l’import del curs.

Pagament de la matrícula

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes.

MATRÍCULA OBERTA FTI-UAB (OBERTA)

- Inici del curs: 11 de FEBRER de 2019

- Per realitzar la matrícula es necessari omplir el Formulari de matrícula

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 31 de GENER de 2019.

- Per obtenir la titulació del curs, l'estudiant haurà d'apuntar-se als dos quadrimestre del curs. En cas contrari obtindrà un certificat d'assistència.

- Finalització del curs: 30 d'ABRIL de 2019.

- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.