dj14112019

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Cursos de xinès INFANTILS 2019-20

Cursos de xinès INFANTILS

cursos de xinès

 

Matrícula en els cursos infantils

La matrícula es indispensable per poder realitzar el curs. Perquè sigui efectiva, la matrícula ha de realitzar-se en els terminis indicats i adjuntar els comprovants.

  • Cursos de continuació

  • Cursos d'iniciació

Cursos de continuació

Els nous alumnes del curs infantil 2019-2020 s’hauran d’inscriure als cursos adaptats a la seva edat. Consulta la llista de cursos per a conèixer l’edat mínima d’accés. En cap cas, s’aplicarà aquest nou requisit als estudiants antics.

Prova de nivell

Els nous alumnes a partir de 7 a 14 anys amb coneixements previs de xinès consolidat (amb i sense possessió del certificat YCT/HSK/HSKK) hauran de realitzar una prova de nivell

Dates de la prova de nivell:

Dijous 11 de JULIOL de 2019, a les 11:00h
Dilluns 15 de JULIOL de 2019, a les 17:00h
Dijous 5 de SETEMBRE 2019, a les 17:00h.
Dijous 12 de SETEMBRE 2019, a les 17:00h.

Inscripció prova de nivell tancada

Les proves es realitzaràn a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, Elisabets 10, 08001 Barcelona.

Cursos de continuació

Dirigits a alumnes amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgen ampliar el seu nivell gramatical, així com millorar el seu nivell oral i escrit. Cursos de 60h.

Els continguts del curs (vocabulari i gramàtica) estan orientats a:

- Adquirir majors recursos per a l’expressió oral i escrita.

- Poder desenvolupar-se en xinès en situacions de la vida quotidiana.

- Entendre un nombre major de caràcters xinesos.

- Preparar l'examen de nivell de xinès YCT.

Llista de cursos

Descarrega el PDF amb els nivells i horaris

Lloc

Les classes es realitzaran a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL. Abans de començar el curs es comunicarà als alumnes en quin recinte tindrà lloc les classes del nivell que s'hagin matriculat.

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Carrer d´Elisabets, 10 –interior-, 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL

Plaça de Joan Coromines (junto al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Avaluació

Per a conèixer el mètode d’avaluació consulta els Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Matèria optativa (segona llengua estrangera)

Els alumnes de secundària (ESO) que es matriculin en un curs de 120 hores poden obtenir el reconeixement d’aquesta formació com a matèria optativa de segona llengua estrangera. 

Per a més informació consulteu el punt 1.3.4 del document següent: 
Reconeixement de la Segona Llengua Estrangera cursada fora del centre (PDF)

Preu dels cursos

Si us plau, consulta les següents taules per a conèixer el preu del curs:

PREU REGULAR
Preu curs
Taxa
administrativa
Preu
Curs 60 hores 450€ 30€ 480€

El pagament de la taxa es realitza una vegada per any acadèmic.

El pagament de l'import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte, no s'acceptarà diners en efectiu ni pagament amb targeta. En els cursos de 60 hores, el pagament haurà d'efectuar-se d'una vegada a principi de curs. La matrícula i la plaça seran efectives una vegada pagat l'import del curs.

Preus especials

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:  

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o monoparental (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

DRET A 20% DESCOMPTE
Preu curs Descompte* Taxa
administrativa
Preu
Curs 60 hores 450€ 20% 30€ 390€

IMPORTANT: el descompte del 20% s'aplica al preu del curs. La taxa administrativa no està subjecta a cap descompte.

El pagament de la taxa es realitza una vegada per any acadèmic.

El pago del importe del curso se realizará a través de transferencia o ingreso en cuenta, no se aceptará dinero en efectivo ni pago con tarjeta. En los cursos de 60 horas, el pago deberá efectuarse de una vez a principio de curso. La matrícula y la plaza serán efectivas una vez pagado el importe del curso.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 15 de setembre del 2019.

- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.

- Inici del curs 27 de SETEMBRE del 2019.  Descarrega el calendari del curs acadèmic.

- Mínim 6 alumnes per grup

- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA TANCAT

Els nous alumnes sense coneixement de xinès poden realitzar la matrícula directament.

Cursos d’iniciació

Dirigits a nous alumnes de 6 a 14 anys sense coneixements previs de xinès. Cursos de 60 hores anuals.

En aquest curs aprendran:

- El sistema de pronunciació pinyin (sistema de transcripció fonètica).

- L’estructura dels caràcters xinesos: radicals i components.

- L’escriptura i el reconeixement dels caràcters bàsics simplificats.

- La comunicació oral en situacions quotidianes i senzilles.

Llista de cursos 

Descarrega el PDF amb els nivells i horaris 

Lloc

Les classes es realitzaran a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL. Abans de començar el curs es comunicarà als alumnes en quin recinte tindrà lloc les classes del nivell que s'hagin matriculat.

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Carrer d´Elisabets, 10 –interior-, 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL

Plaça de Joan Coromines (junto al CCCB), 
Barcelona 08001

<M> PlaçaCatalunya, L1 / L3 | Universitat, L1 / L2

Avaluació

Per a conèixer el mètode d’avaluació consulta els Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Matèria optativa (segona llengua estrangera)

Els alumnes de secundària (ESO) que es matriculin en un curs de 120 hores poden obtenir el reconeixement d’aquesta formació com a matèria optativa de segona llengua estrangera. 

Per a més informació consulteu el punt 1.3.4 del document següent: 
Reconeixement de la Segona Llengua Estrangera cursada fora del centre (PDF)

Preu dels cursos

- Cursos de 60h: 450 € anuals. Materials i taxa administrativa no inclosa.

El preu dels cursos no inclou la taxa administrativa de 30 € que s'haurà d'abonar juntament amb l'import dels cursos. El pagament de la taxa es realitza una vegada per any acadèmic.

El pagament de l'import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte, no s'acceptarà diners en efectiu ni pagament amb targeta. En els cursos de 60 hores, el pagament haurà d'efectuar-se d'una vegada a principi de curs. La matrícula i la plaça seran efectives una vegada pagat l'import del curs.

Preus especials 

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o monoparental (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 15 de SETEMBRE del 2018.

- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.

- Inici del curs 27 de SETEMBRE del 2019. Descarrega el calendari del curs acadèmic.

- Mínim 6 alumnes per grup

- Consulta l’apartat de  Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI DE MATRÍCULA TANCAT