dg09082020

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos CURSOS ANUALS Cursos de xinès oral FTI-UAB 2020-21 (ZOOM)

Cursos de xinès oral FTI-UAB

cursos de chino Barcelona

Matrícula en els cursos de comprensió i expressió oral FTI-UAB

La Fundació Institut Confuci de Barcelona ofereix cursos de xinès de comprensió i expressió oral dirigits a alumnes de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB que vulguin millorar la seva pronunciació i guanyar fluïdesa.

La matrícula és indispensable per poder realitzar el curs. Perquè sigui efectiva, la matrícula ha de realitzar-se en els terminis indicats i adjuntar els comprovants.

Cursos orals

La FICB complirà en tot moment amb les mesures de protecció enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat del nostre alumnat i professorat. Per això, com a mínim fins a la finalització del primer semestre, les classes presencials i semipresencials es realitzaran en línia mitjançant la plataforma ZOOM.

En els cursos per adults s’ofereixen dues modalitats: presencial i semipresencial.

Cursos de 20h (SEGON QUADRIMESTRE 2020-21) FTI-UAB

CURS DATES HORARI MATERIALS HORES LLOC 
Comprensió i expressió oral BÀSIC 
(alumnes de 2n curs)

28 de setembre;

5, 19, 26 d'octubre;

2, 9, 16, 23, 30 de novembre;

7 de desembre.

Dilluns 16:00-18:00h

Materials específics 
de la FICB
20 h Aula virtual ZOOM
Comprensió i expressió oral INTERMEDI 
(alumnes de 3er i 4rt curs)

30 de setembre;

7, 14, 21, 28 d'octubre;

4, 11, 18, 25 de novembre;

2 de desembre.

Dimecres 16:00-18:00  Aula virtual ZOOM

Avaluació i certificació

Avaluació continuada amb exàmens finals en el primer quadrimestre (7 i 2 de desembre) i al segon quadrimestre (a determinar).

Al finalizar el curs (primer i segon quadrimestre) l'estudiant obtindrà un certificat de nivell emès per la FICB. 

En cas de solament finalitzar un quadrimestre (primer o segon) s'obtindria un certificat d'assistència.

Preu dels cursos

Cursos de 20 hores

- Cursos de 20h: 180 €/segon quadrimestre. Materials no inclosos

El preu de tots els cursos inclou la matrícula i el preu de la taxa administrativa de 30 €.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. El pagament s’haurà d’efectuar d’una sola vegada a principi de curs. La matrícula i la plaça seran efectives una cop s’hagi pagat l’import del curs.

Pagament de la matrícula

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

BANCO SANTANDER

SWIFT: BSCH ES MM XXX
IBAN: ES58 0049 6671 9121 1600 9071
Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes.

  • Inici del curs: 28 de SETEMBRE de 2020
  • Per realitzar la matrícula es necessari omplir el FORMULARI DE MATRÍCULA
  • El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 13 de SETEMBRE de 2020
  • Mínim 6 alumnes per grup
  • Per obtenir la titulació del curs, l'estudiant haurà d'apuntar-se al segon quadrimestre del curs (matrícula a partir de desembre del 2020).
  • Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos

Plataforma EDVOICE

L'estudiant rebrà a l'inici del curs un codi personal i intransferible que li donarà accès al seu panel d'estudiant a la plataforma EDVOICE, on podrà descarregar-se el contingut del curs i material complementari, les seves notes de seguiment (tasques, exàmens, assistència, etc.) i rebre notificacions generals de la FICB.

Més informació sobre la plataforma a https://www.additioapp.com/es/edvoice/

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

FORMULARI de MATRÍCULA OBERT

rgpdue_sello.png