Notes de premsa

Presentació d'un nou recurs per a la recerca acadèmica

@TXICCEl passat 12 de desembre de 2019 va tenir lloc en la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB) la presentació de dues bases de dades en accés obert, sobre el cinema i la literatura xineses, que han estat desenvolupades pel Grup de recerca en Traducció del xinès al català/castellà (TXICC).

 

La presentació va comptar amb les paraules de Javier Orduña, director de la FICB, qui va destacar la importància del projecte en oferir dades fiables per a la recerca i la seva aportació al desenvolupament de la sinologia al nostre país.

Totes dues bases de dades "El cine chino traducido en España" i "La literatura china traducida en España" van ser presentades per les investigadores a càrrec del projecte: Sara Rovira-Esteva, Helena Casas-Tost, Irene Tor-*Carroggio i Mireia Vargas-Urpí que van explicar els objectius, motivacions, procés de creació i funcionalitats i característiques de cada base de dades.

El recurs, que ja està accessible públicament, ofereix tant a investigadors acadèmics com a altres usuaris i sectors poder realitzar consultes i extreure dades sobre la producció literària i cinematogràfica de parla xinesa. Punts destacats d'aquest nou recurs, són la visibilitat dels traductors, literaris i audiovisuals, que tradicionalment no han comptat amb el merescut reconeixement, les preferències de gènere entre editors i distribuïdors i el caràcter obert del projecte que es nodreix i actualitza de la col·laboració dels usuaris que ajuden a completar la informació.

Aquest projecte s'ha pogut materialitzar gràcies al suport econòmic de la Fundació Institut Confuci de Barcelona i del Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis d'Àsia Oriental de la UAB.

Material audiovisual

La traducción del chino en España: literatura y cine