dj24052018

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Presentació Qui som Normativa i condicions d'inscripció als cursos Termes i condicions d'inscripció als cursos

Termes i condicions d'inscripció

Inscripció i matrícula

La inscripció a un curs es pot fer de manera presencial o a través d'internet. La documentació necessària per a realitzar la matrícula és:

  • Formulari d'inscripció correctament emplenat.

El pagament de l'import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte, no s'acceptarà diners en efectiu ni pagament amb targeta. Per als cursos anuals de més de 2 hores setmanals, el pagament es pot fer fraccionat en dues quotes, que s'han d'abonar abans de l'inici de cada semestre. En la resta de casos, el pagament s'ha d'efectuar d'una vegada a principi de curs. La matrícula i la plaça seran efectives un cop pagat l'import del curs.

Política de cancel·lació

La Fundació Institut Confuci de Barcelona es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim de persones inscrites, en aquest cas es reintegrarà l'import total de la matrícula. No es retornarà l'import de la matrícula un cop iniciat el curs sota cap concepte.

La Fundació Institut Confuci de Barcelona es reserva el dret de realitzar canvis en l'equip docent i en l'organització de les aules.

En cas d'incompatibilitat d'horari per canvis justificats de treball o estudi després de l'inici del curs, es permetrà un canvi de grup per alumne i semestre, sempre dins del mateix nivell i subjecte a disponibilitat de places.

La inscripció i matrícula a un curs suposa l'acceptació d'aquests termes i condicions.

Actualitzat a Barcelona, abril del 2016.

Informació relacionada