dg19112017

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Cursos de xinès ADULTS 2017-18

Cursos de xinès ADULTS

cursos de chino Barcelona 

Matrícula als cursos

La matrícula és indispensable per poder realitzar el cursurso. Perquè sigui efectiva, la matrícula ha de realitzar-se en els terminis indicats i adjuntar els comprovants.

  • Cursos de continuacion

  • Cursos d'iniciacio

MATRÍCULA DEL SEGON SEMESTRE A PARTIR DE DESEMBRE 2017

Els antics alumnes del curs 2016-2017 poden realitzar la matricula directament. En cas contrari, han de realitzar la prova de nivell.

Prova de nivell

Dirigida a nous alumnes que disposin o no el certificat YCT/HSK/HSKK, amb coneixements previs de xinès consolidats.

Dates

- DIMARTS 12 SETEMBRE 2017, a les 17:30h.

Inscripció prova de nivell

Les proves es realitzaran a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, Elisabets 10 -interior- 08001 Barcelona.

Cursos de continuació

Dirigits a alumnes amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgen ampliar el seu nivell gramatical, així com millorar el seu nivell oral i escrit. Cursos de 60h y 120h anuals.

Els continguts del curs (vocabulari i gramàtica) estan orientats a:

- Adquirir majors recursos per a l’expressió oral i escrita.
- Poder desenvolupar-se en xinès en situacions de la vida quotidiana.
- Entendre un nombre major de caràcters xinesos.
- Preparar l'examen de nivell de xinès HSK.

Cursos de comprensió i expressió oral

Dirigits a alumnes amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgen millorar la seva comprensió auditiva i expressió oral mitjançant exercicis específics que milloraran la seva comprensió i fluïdesa en el xinès. Cursos de 60h anuals.

Llista de cursos de continuació

Descarrega el PDF amb els nivells i horariss 

Precu dels cursos

- Cursos de 60h: 450 € anuals (materials no inclosos)
- Cursos de 120h: 850 € anuals (materials no inclosos)

El preu de tots els cursos inclou la matrícula.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. Els cursos de 60 hores, el pagament haurà d’efectuar-se d’una vegada a principis de curs. Per als cursos de 120 hores, el pagament podrà efectuar-se en 2 quotes, que hauran de ser abonades abans de l’inici de cada semestre. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.

Preus especials

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o situacions equiparables per llei (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.
- En el cas de matricular-se de dos cursos de 60h, el preu es reduirà a 850€ anuals, podent fraccionar el pagament en dues quotes.
- Els estudiants que realitzin la matrícula abans del dilluns 24 de juliol, disposaran dels materials de curs gratuïts (promoció fins a finalitzar existències).

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

Banco Santander

ES58 0049 6671 9121 1600 9071 | Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes.

FORMULARI DE MATRÍCULA

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 17 de setembre del 2017.
- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.
- Inici del curs 28 de setembre del 2017. Descarrega el calendari del curs acadèmic.
- Mínim 8 alumnes per grup.
- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

MATRÍCULA DEL SEGON SEMESTRE A PARTIR DE DESEMBRE 2017

Els nous alumnes sense coneixement de xinès poden realitzar la matrícula directament.

Cursos d'iniciació

Dirigits a nous alumnes sense coneixements previs de xinès. Cursos de 120 hores i de 60 hores anuals.

En aquest curs aprendran:

- El sistema de pronunciació pinyin (sistema de transcripció fonètica).
- L’estructura dels caràcters xinesos: radicals i components.
- L’escriptura i el reconeixement dels caràcters bàsics simplificats.
- La comunicació oral en situacions quotidianes i senzilles.

Llista de cursos d'iniciació

Descarrega el PDF amb els nivells i horaris 

Preu dels cursos

- Cursos de 60h: 450 € anuals (materials no inclosos)

- Cursos de 120h: 850 € anuals (materials no inclosos)

El preu de tots els cursos inclou la matrícula.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. Els cursos de 60 hores, el pagament haurà d’efectuar-se d’una vegada a principis de curs. Per als cursos de 120 hores, el pagament podrà efectuar-se en 2 quotes, que hauran de ser abonades abans de l’inici de cada semestre. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.

Preus especials

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o situacions equiparables per llei (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.
- Els estudiants que realitzin la matrícula abans del dilluns 17 de juliol, disposaran dels materials de curs gratuïts (promoció fins a finalitzar existències).

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

Banco Santander

ES58 0049 6671 9121 1600 9071 | Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes.

FORMULARI DE MATRÍCULA 

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 17 de setembre del 2017.
- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.
- Inici del curs 28 de setembre del 2017. Descarrega el calendari del curs acadèmic.
- Mínim 8 alumnes per grup.
- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.