dg21012018

 horari calendario académico

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Cursos de xinès ADULTS 2017-18

Cursos de xinès ADULTS

cursos de chino Barcelona 

Matrícula als cursos

La matrícula és indispensable per poder realitzar el cursurso. Perquè sigui efectiva, la matrícula ha de realitzar-se en els terminis indicats i adjuntar els comprovants.

  • Cursos de continuació

  • Cursos d'iniciacio

MATRÍCULA OBERTA

Els antics alumnes del primer semestre  del curs 2017-18 realitzen la matricula directament abonant la quota del segon semestre.

Els alumnes nous del segon semestre 2017-2018 han de realitzar una prova de nivell i omplir el formulari de matrícula.

Prova de nivell

Dirigida a nous alumnes que disposin o no el certificat YCT/HSK/HSKK, amb coneixements previs de xinès consolidats.

Data: DIMARTS 16 GENER 2018, a les 17:30h.

Inscripció prova de nivell (OBERTA)

Les proves es realitzaran a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, Elisabets 10 -interior- 08001 Barcelona.

Cursos de continuació

Dirigits a alumnes amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgen ampliar el seu nivell gramatical, així com millorar el seu nivell oral i escrit. Cursos de 60h i 120h anuals.

Els continguts del curs (vocabulari i gramàtica) estan orientats a:

- Adquirir majors recursos per a l’expressió oral i escrita.
- Poder desenvolupar-se en xinès en situacions de la vida quotidiana.
- Entendre un nombre major de caràcters xinesos.
- Preparar l'examen de nivell de xinès HSK.

Cursos de comprensió i expressió oral

Dirigits a alumnes amb coneixements previs de xinès consolidats i que desitgen millorar la seva comprensió auditiva i expressió oral mitjançant exercicis específics que milloraran la seva comprensió i fluïdesa en el xinès. Cursos de 60h anuals.

Llista de cursos de continuació

Descarrega el PDF amb els nivells i horariss 

Precu dels cursos

Cursos de 60h anuals (30h segon semestre):

- Alumnes nous: 250€ segon semestre (materials no inclosos)

Cursos de 120h anuals (60h segon semestre):

- Alumnes nous: 450€ segon semestre (materials no inclosos)

El preu de tots els cursos inclou la matrícula.

El pagament de l’import del curs es realitzarà d’una vegada a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.

Preus especials

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o situacions equiparables per llei (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

Banco Santander

ES58 0049 6671 9121 1600 9071 | Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes.

FORMULARI DE MATRÍCULA (OBERT)

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 31 de gener del 2018.
- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.
- Inici del curs 12 de febrer del 2018. Descarrega el calendari del curs acadèmic.
- Mínim 8 alumnes per grup.
- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

MATRÍCULA OBERTA

Els nous alumnes sense coneixement de xinès poden realitzar la matrícula directament.

Cursos d'iniciació

Dirigits a nous alumnes sense coneixements previs de xinès. Cursos de 60 hores anuals.

En aquest curs aprendran:

- El sistema de pronunciació pinyin (sistema de transcripció fonètica).
- L’estructura dels caràcters xinesos: radicals i components.
- L’escriptura i el reconeixement dels caràcters bàsics simplificats.
- La comunicació oral en situacions quotidianes i senzilles.

Llista de cursos d'iniciació

NIVELL HORARI INICI DEL CURS MATERIAL HORES PREU
A1.1 - Iniciació Dilluns i dimecres 17:30-19:30 12/02/2018 Nuevo Libro de Chino Práctico 1 60 h. 450 €
Dimarts i dijous 19:30-21:30 13/02/2018
Divendres 10:00-14:00 16/02/2018

Lloc: Fundació Institut Confuci de Barcelona, Carrer d´Elisabets, 10 (interior), Barcelona 08001. <M> Plaça Catalunya, L1/L3 | Universitat, L1 / L2  

Preu dels cursos

Cursos de 60h anuales (60 h. segundo semestre): 

- Alumnes nous: 450 €  (materials no inclosos

El preu de tots els cursos inclou la matrícula.

El pagament de l’import del curs es realitzarà a través de transferència o ingrés en compte corrent, no s’acceptarà diners en efectiu ni pagaments amb targeta. Els cursos de 60 hores, el pagament haurà d’efectuar-se d’una vegada a principis de curs. Per als cursos de 120 hores, el pagament podrà efectuar-se en 2 quotes, que hauran de ser abonades abans de l’inici de cada semestre. La matrícula i la plaça seran efectives un cop s’hagi pagat l’import del curs.

Preus especials

Els estudiants podran aprofitar-se dels següents descomptes:

- En el cas de tenir el carnet de família nombrosa o situacions equiparables per llei (fins a 21 anys), disposaran d’un descompte del 20% sobre el preu dels cursos.

Forma de pagament

El pagament es realitzarà al següent compte bancari:

Banco Santander

ES58 0049 6671 9121 1600 9071 | Titular: Fundació Institut Confuci de Barcelona

És imprescindible indicar les següents dades en el concepte: 

- Nom i Cognom de l’alumne + Nivell

En cas de fer el pagament presencial a una oficina, recomanem que es dirigeixin a:

Oficina Banco Santander (a dintre de l'edifici històric de la UB, veure mapa)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Metro: Plaça Universitat, L1 - L2 

Una vegada efectuat el pagament del curs és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament. Sense el comprovant el curs no es considerarà abonat i no es podrà accedir a les classes.

FORMULARI DE MATRÍCULA (OBERT) 

- El termini per realitzar la matrícula i el pagament finalitza el 31 de GENER del 2018.
- Per realitzar la matrícula és necessari emplenar el FORMULARI DE MATRÍCULA i ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.
- Inici del curs 12 de febrer del 2018. Descarrega el calendari del curs acadèmic.
- Mínim 8 alumnes per grup.
- Consulta l’apartat de Termes i condicions d’inscripció als cursos.

Important: La FICB es reserva el dret de cancel·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.